Věcným darem

Podpořit nás můžete věnováním těchto věcí:

V současné době připravujeme naši Spolusvětničku - prostor, ve kterém se budeme fyzicky setkávat. Nepotřebujeme nové, ale funkční věci.


Hodily by se nám:

  • Lego

  • pouzdro na kytaru