Finančně

Pojďme společně pomoc rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením.

Vaši finanční pomoc bychom použili na zajištění celoročního provozu centra, terapie, volnočasové aktivity a případně i víkendový psychorehabilitační pobyt s asistencí pro děti, jejich rodiče, ale i zdravé sourozence. Díky finanční podpoře bychom zaplatili náklady spojené s vedením spolku a provozem zázemí centra, kde probíhají všechny terapie a volnočasové aktivity, platy terapeutů a lektorů a speciální pomůcky potřebné pro terapie.


Péče o děti se ZP je pro rodiny dlouhodobě finančně, časově, fyzicky i psychicky náročná, což vím z vlastní zkušenosti, sama jsme mámou syna s Downovým syndromem. Našim cílem je udržet stávající finančně dostupnou nabídku našich současných služeb a případně ji rozšířit. Jedná se o potřebné služby, které jsou v naší lokalitě nedostačující nebo zcela nedostupné, a o které je mezi rodiči dětí se ZP velký zájem, protože příznivě působí na rozvoj osobnosti dětí se ZP s cílem využít jejich vlastní potenciál k co největší možné samostatnosti. Účinnost terapií je výrazně vyšší, pokud děti nejsou vyčerpány náročným cestováním.


Péče o děti se ZP je náročná sama o sobě a vzhledem k tomu, že v podstatě neexistuje podpora pro pečující rodiče, vytváříme pro ně prostor, kde si mohou ulevit od každodenních starostí, propojit se mezi sebou a předcházet tak psychickým a fyzickým problémům. Péče o děti se ZP je pro rodiny finančně zatěžující (často jsou závislé pouze na jednom příjmu, řadu nezbytných terapií si musí hradit z vlastních zdrojů, taktéž dopravu, osobní asistenci, odlehčovací služby – což příspěvek na péči stoprocentně nepokrývá). Rádi bychom i rodičům nabídli terapie (psychoterapii, fyzioterapie…) a volnočasové aktivity (svépomocné skupiny, muzikoterapii, Biodanzu..), které by jim na jejich cestě pomohli a byli pro ně finančně i časově dostupné.
Na rok 2024 máme také naplánovaný víkendový psychorehabilitační pobyt pro celé rodiny, kde nás bude doprovázet fyzioterapeutka, psychoterapeutka a muzikoterapeutka, které rodinám poskytnou komplexní péči. Pro děti bude zajištěna asistence, aby rodiče mohli využít terapie a odpočinout si.


Moc děkujeme Jitka, Laďka a Lenka ze SpoluSvěta z.s.

Můžete nás podpořit darem na náš transparentní účet: 2501915814/2010

Koupí nějakého výrobku SpoluSvěta nebo nebo výrobku firmy která nás podporuje.