Terapie a kroužky

pro rozvoj a radost našich dětí

Ergoterapie

Pondělí

Ergoterapie je léčebná metoda, jejímž primárním cílem je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.

Ergoterapie se formou hry zaměřuje na podporu jejich vývoje v oblastech hry, školy a volného času. Úpravu prostředí, možnosti stimulace pro aktivní zapojení HKK do hry, vhodné pozice pro hru, výběr hraček, možnosti grafomotoriky.

Ergoterapie je vhodná pro děti s DMO, ADHD, diagnózou způsobující problémy v oblasti motoriky HKK, s problémy v oblasti grafomotoriky, s diagnózou způsobující opoždění psychomotorického vývoje, s Downovým syndromem nebo jinou genetickou vadou, s problémy s krmením či poruchou polykání. Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání

Ergoterapeut: Mgr. Petra PŘÍHODOVÁ

Logopedie

ÚterýLogoped: Mgr. Jiřina Čermáková a Mgr. Lenka Hlaváčková

Tvořivé odpoledne s muzikoterapií

Středa 14:00 - 16:00

Tvořivé odpoledne s muzikoterapií umožnuje dětem se zdravotním postižením pravidelně se potkávat (jedno odpoledne týdně) v bezpečném prostoru. Nabízet jim v této době aktivity, které jsou  přínosné pro rozvoj jejich osobnosti. Děti budou pod vedením lektora, muzikoterapeuta a současně s podporou dobrovolníků rozvíjet svoji tvořivost, fantazii, sebevyjádření, sebevědomí, jemnou motoriku,  grafomotoriku, posilovat sociální a rozhodovací schopnosti.


Muzikoterapie vychází z poznání, že hudba léčí, harmonizuje tělo i duši, přináší radost. Pracuje s prožitkem zvuků a rytmů, využívá relaxační techniky, techniky extáze, imaginaci a mnoho jiných technik, vedoucích např. k uvolnění, soustředění, odpočinku.

Muzikoterapeut: Mgr. Marcela Dohnalova, lektor: Ladislava Heiesová s dobrovolníky

Cena 150,-Kč/odpoledne (probíhá za podpory mesta Beroun)

Čtenářský klubík

Pondělí

Čtenářský klubík probíhá v prostředí, kde se knihy přirozeně nacházejí - v knihovně na sídlišti. Individuální přístup a přátelské prostředí vede malé čtenáře/posluchače k prožitku čtení jako zábavy a přirozené součásti života. V klubíku se zaměřujeme nejen na rozvoj čtenářských dovedností, soustředěného poslechu, porozumění textu, slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, ale i na různé zpracování přečtených příběhů s využitím prvků arteterapie (ilustrace, tvorba kulis, loutek a dramatické ztvárnění). Nedílnou součástí je i dobrovolná služba pro seniory - donáška knih do domu.

Provází: Mgr. Lenka Hlaváčková s dobrovolníky

Arteterapie

Sobota

Pomáhá poznávat a ovlivňovat lidskou psychiku a mezilidské vztahy, podporuje sebevyjádření pomocí různých výrazových prostředků, zároveň podporuje spolupráci, schopnost kooperovat s jinými lidmi.