Aktivity a terapie pro rozvoj a radost našich dětí

Ergoterapie

Pondělí

Ergoterapie je léčebná metoda, jejímž primárním cílem je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.

Ergoterapie se formou hry zaměřuje na podporu jejich vývoje v oblastech hry, školy a volného času. Úpravu prostředí, možnosti stimulace pro aktivní zapojení HKK do hry, vhodné pozice pro hru, výběr hraček, možnosti grafomotoriky.

Ergoterapie je vhodná pro děti s DMO, ADHD, diagnózou způsobující problémy v oblasti motoriky HKK, s problémy v oblasti grafomotoriky, s diagnózou způsobující opoždění psychomotorického vývoje, s Downovým syndromem nebo jinou genetickou vadou, s problémy s krmením či poruchou polykání. Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání

Ergoterapeut: Mgr. Petra PŘÍHODOVÁ

Logopedie

ÚterýLogoped: Mgr. Jiřina Čermáková a Mgr. Lenka Hlaváčková

Muzikoterapie

Středa


Muzikoterapie vychází z poznání, že hudba léčí, harmonizuje tělo i duši, přináší radost. Pracuje s prožitkem zvuků a rytmů, využívá relaxační techniky, techniky extáze, imaginaci a mnoho jiných technik, vedoucích např. k uvolnění, soustředění, odpočinku.

Muzikoterapeut: Mgr. Marcela Dohnalova

Hernička s rozvojem jemné motoriky

Středa


Děti si hrají a aniž by tušily, rozvíjejí jemnou motoriku pomocí manipulačních činností s různými druhy materiálů a nástrojů, stavebnic a her. Nácvičují schopnost soustředění, dokončování činnosti, dodržování pravidel, sociální interakce, umění radovat se ze hry, přijímat porážku a prožít výhru.

Provází: Mgr. Lenka Hlaváčková s dobrovolníky

Čtenářský klubík

Pondělí

Čtenářský klubík probíhá v prostředí, kde se knihy přirozeně nacházejí - v knihovně na sídlišti. Individuální přístup a přátelské prostředí vede malé čtenáře/posluchače k prožitku čtení jako zábavy a přirozené součásti života. V klubíku se zaměřujeme nejen na rozvoj čtenářských dovedností, soustředěného poslechu, porozumění textu, slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, ale i na různé zpracování přečtených příběhů s využitím prvků arteterapie (ilustrace, tvorba kulis, loutek a dramatické ztvárnění). Nedílnou součástí je i dobrovolná služba pro seniory - donáška knih do domu.

Provází: Mgr. Lenka Hlaváčková s dobrovolníky