Klub

rodičů a přátel osob se zdravotním hendikepem

Klub rodičů a přátel osob se zdravotním hendikepem

Členem klubu se může stát každý, kdo je rodičem nebo chce podporovat osoby se zdravotním znevýhodněním. Členové klubu mohou využívat nabídky našich aktivit a zúčastňovat se našich akcí za zvýhodněných podmínek.


Přihláška do klubu