Kde hledat pomoc

(nejen pro pečující)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

DĚTI

Linka bezpečí - 116 111 (nonstop, zdarma) - provoz chatu (denně 9-13, 15 - 19)
Linka Dětského krizového centra - 241 484 149, 777 715 515 (nonstop, dle tarifu) skype: ld_dkc


DOSPĚLÍ

Linka první psychické pomoci - 116 123 (nonstop, zdarma) chat (denně 12 - 17)
Pražská linka důvěry - 222 580 697 (nonstop, dle tarifu), chat (každý den kromě neděle)
Rodičovská linka - 606 021 021 (po - čt 9 - 21, pá 9 - 17, dle tarifu)
Linka důvěry Kladno - 312 684 444, 777 684 444 (denně 8 -20, dle tarifu)
Národní linka pro odvykání - 800 350 000 (denně 10 - 18, zdarma) https://chciodvykat.cz


SENIOR

Linka seniorů Elpida - 800 200 007 (denně 8 -20, zdarma), chat (po - st)
Senior telefon Život 90 - 800 157 157 (nonstop, zdarma)


DOMÁCÍ NÁSILÍ, CAN

Linka Dětského krizového centra - 241 484 149, 777 715 515 (nonstop, dle tarifu) - skype: ld_dkc
Linka Locika - dětství bez násilí - 601 500 196 (po - st 9- 11 a 15 - 17, dle tarifu)
Linka Bílého kruhu Bezpečí - 116 006 (nonstop, zdarma)


Na Linku důvěry může člověk zavolat s jakýmkoliv problémem nebo nepříjemným stavem, který ho souží. Nemusí se představovat a jeho číslo se pracovníkovi Linky nezobrazuje, je tedy chráněn anonymitou. Mluvit může jen o tom, o čem sám chce. Spolu s pracovníkem budou hledat cestu k úlevě, podpoře, spatření dalších možností aj. Není důvod k obavám z nové situace, jakou hovor na linku pro leckoho je: věřte, že úvodní nejistotu společně s pracovníkem snadno překlenete. Vyhledat pomoc není znak slabosti, ale naopak odvahy a schopnosti se o sebe postarat. Na překážku rozhodně není ani pláč, úzkost či hněv - to vše (a nejen to) jsou zcela legitmní pocity, se kterými Vám může odborně proškolený a lidský pracovník Linky důvěry pomoci. Nebuďte na své trápení sami!


Informace k očkování, COVID - https://koronavirus.mzcr.cz/
Informační web o očkování Středočeského kraje https://ockovani.kr-stredocesky.cz/
Informační linka Ministerstva zdravotnictví 1221 (po - pá 8 - 19, víkend 9 - 16:30, zdarma)
Informační linka Středočeského kraje 800 710 710 (po - pá 8-17)