Připravujeme

Fyzioterapie


Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému. K diagnostice, terapii a prevenci používají fyzioterapeuti speciální techniky, většinou manuálního charakteru. 

Arteterapie


Arteterapie je psychoterapeutická práce s využitím výtvarné tvorby klienta jako prostředku k sebepoznání a cesty psychického posunu a rozvoje. Samotný proces výtvarné tvorby a vzniklý výtvarný artefakt je významný prožitkový kanál pro pohled do vlastního psychického nitra.

Canisterapii


Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.

Klub mladých

Turistický klub

Zprostředkování hlídání dětí v rámci našich aktivit

Abychom si přednášky, semináře, tvoření a další aktivity mohli jako pečující naplno užít, plánujeme k nim zprostředkovat hlídání dětí.